Nie dla śmieci - Tak dla dzieci
97797
Piątek 30 Lipiec 2021 / Godzina: 11:5134
Kujawsko-pomorskie

Projekt zakończono i rozliczono

opublikowano: 17-05-2016

Trwający przeszło 2 lata Projekt zakończono z sukcesem i w maju 2016 roku całkowicie rozliczono. To była jedna z największych inicjatyw tego typu w skali kraju. Naturze przywrócono niemal 33 ha terenów po zamkniętych składowiskach odpadów komunalnych. Zrekultywowane obszary również zostały udostępnione mieszkańcom w formie ścieżek edukacyjnych.

Łączna wartość przedsięwzięcia, wyniosła 16 385 905,71 zł.  Finansowanie pochodziło ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (85%), ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (10%) oraz z budżetów Województwa i Gmin (5%).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko