Nie dla śmieci - Tak dla dzieci
42357
Poniedziałek 23 Kwiecień 2018 / Godzina: 11:1706
Kujawsko-pomorskie

Podpisanie umowy

opublikowano: 22-12-2014

Podpisanie umowy między Gminą Lubanie a Zakładem Gospodarki Komunalnej GRONEKO z Lubania na wykonanie robót budowlanych związanych z rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kucerz, gmina Lubanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko