Nie dla śmieci - Tak dla dzieci
97798
Piątek 30 Lipiec 2021 / Godzina: 11:5600
Kujawsko-pomorskie

Spotkanie koordynacyjne z Partnerami Projektu

opublikowano: 23-01-2015

W dniu 19.01.2015 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się spotkanie koordynacyjne Beneficjenta i Partnerów Projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko Pomorskim na cele przyrodnicze”.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Instytucji Wdrażającej: Zastępca Prezesa Zarządu Pani Ksenia Żółtowska – Gimińska, Zastępca Prezesa Zarządu Pan Wojciech Kuliński, Opiekun Projektu Pani Aleksandra Biegun, a także Wójtowie Gmin oraz Burmistrzowie Miast i Gmin uczestniczących w Projekcie, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu Pani Małgorzata Walter oraz Jednostka Realizująca Projekt z ramienia Beneficjenta.

Spotkanie otworzyła Pani Aneta Jędrzejewska, Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Omówiono stan realizacji Projektu, plany na najbliższy okres, oraz kwestię oszczędności i ewentualności rozszerzenia Projektu.

Pani Aleksandra Biegun, Opiekun Projektu z ramienia Instytucji Wdrażającej zwróciła uwagę na następujące tematy:

  • Forma i warunki wypłaty dofinansowania
  • Zasady realizacji
  • Zakaz podwójnego finansowania
  • Wymóg  zgodności wydatków z Projektem
  • Efekt ekologiczny
  • Kwestia planowania – sporządzania harmonogramów realizacji, prognozowania wydatków, prognozowania wystąpień o zaliczki
  • Zagrożenia w realizacji Projektu, w tym konieczność zwrotu dofinansowania

Poniżej prezentacje prelegentów:

Zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej ze spotkania.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko