Nie dla śmieci - Tak dla dzieci
97801
Piątek 30 Lipiec 2021 / Godzina: 12:5620
Kujawsko-pomorskie

Rekultywację czas zacząć

opublikowano: 31-10-2014

Przedstawiciele władz województwa, gmin, wyższych uczelni oraz instytucji finansowych wzięli udział w konferencji otwierającej realizację projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”, która odbyła się w dniu 30 października 2014 r. w Toruniu.

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej projekt dotyczy rekultywacji 22 zamkniętych składowisk odpadów zlokalizowanych w gminach województwa kujawsko-pomorskiego.

- To jeden z największych projektów proekologicznych realizowanych przez nasze gminy w ostatnich latach - powiedziała Małgorzata Walter, Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. - Problem niezrekultywowanych składowisk jest trudny do rozwiązania, bo pociąga za sobą duże koszty, na które gminy nie zawsze mogą sobie pozwolić. Efektem tego przedsięwzięcia będzie rekultywacja ponad 23 hektarów zdegradowanych terenów.

Jak podkreślała Renata Pieczka - kierownik Działu Funduszy Europejskich Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu procedury przyznawania dotacji z funduszy europejskich na cele proekologiczne są skomplikowane i niczym nie różnią się od tych stosowanych w wielkich projektach infrastrukturalnych, czyli budowach dróg lub linii kolejowych. Procedury musza być jednak rygorystycznie stosowane, bo za ich nieprzestrzeganie może grozić nawet zwrot otrzymanych środków.

Rekultywacja to jednak wieloletni proces, który nie kończy się z chwilą zamknięcia finansowania projektu. Zdaniem Weroniki Wójcik, doktorantki w Katedrze Technologii Środowiskowych Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej zrekultywowany obszar nie może mieć negatywnego wpływu na środowisko i trzeba podjąć działania zmierzające do jego zintegrowania z otaczającym obszarem. Stale też trzeba monitorować procesy jakie tam zachodzą i to zarówno na powierzchni, jak i wewnątrz byłego składowiska odpadów.

Odpady to problem, który będzie nam towarzyszył przez wiele lat. Konieczna jest więc edukacja. Dlatego też na teranie zrekultywowanych składowisk powstaną ścieżki edukacyjne.
- Najważniejsze w działaniach na rzecz ochrony środowiska jest wywołanie u ludzi wrażliwości ekologicznej. Potem tworzy się chęć wiedzy - mówi dr inż. Rafał Kurczewski z Wyższej Szkoły Techniczno-Humanistycznej „Kadry dla Europy” w Poznaniu. – Ścieżki edukacyjne są świetnym narzędziem przekazywania wiedzy.

Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej istotnym elementem realizowanych projektów jest informacja. Obywatele muszą wiedzieć jak wyglądają postępy prac w dofinansowanych przedsięwzięciach i jaka jest ich skuteczność.

- Nasza kampania ma informować o projekcie zarówno z punktu widzenia gmin, jak i władz województwa - powiedział Bartłomiej Bułat z firmy . bringMore advertising. - Ma wywoływać pozytywne emocje, stąd wyjątkowo traktowane w niej dzieci.

Koszt całego projektu szacowany jest na 27 628 436,32 zł.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz środków własnych województwa i gmin.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko