Nie dla śmieci - Tak dla dzieci
108097
Czwartek 28 Październik 2021 / Godzina: 18:5042
Kujawsko-pomorskie

Zaproszenie na konferencję

opublikowano: 20-10-2014

Szanowni Państwo, 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję otwierającą projekt „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”.
Odbędzie się ona 30 października 2014 r. o godzinie 11:00 w Hotelu FILMAR przy ul. Grudziądzkiej 45 w Toruniu, w sali Kopernik. 

Celem projektu jest zagospodarowanie i rekultywacja składowisk odpadów i stworzenie na ich terenie ścieżek edukacyjnych co przyczyni się do powszechnego wzrostu świadomości lokalnych społeczności w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska oraz racjonalnego gospodarowania odpadami. Składowiska odpadów, wytypowane do projektu, funkcjonowały na obszarach gmin przez wiele lat. Teraz trzeba je zrekultywować i nadać im wartości użytkowe lub przyrodnicze. Każda z gmin zaangażowana w projekt świadoma jest rangi tego działania, zdając sobie sprawę z tego, jak wielką rolę odgrywa to dla stanu środowiska naturalnego. 

Koszt całego projektu szacowany jest na 27 628 436,32 zł. Finansowanie projektu pochodzić będzie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu, województwa oraz gmin. Konferencja ma charakter otwarty. 

Program konferencji

  • 10:30 – 11:00 Rejestracja uczestników
  • 11:00 – 11:15 Powitanie – Dariusz Kurzawa, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • 11:15 – 11:30 Przedstawienie założeń Projektu – Małgorzata Walter, Dyrektor Departamentu Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • 11:30 – 11:50 Współfinansowanie projektu w ramach funduszy unijnych – Renata Pieczka, Kierownik Działu Funduszy Europejskich, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 
  • 11:50 – 12:10 Zagadnienie rekultywacji składowisk odpadów na przykładzie składowisk w województwie kujawsko-pomorskim – mgr inż. Weronika Wójcik, doktorantka w Katedrze Technologii Środowiskowych Wydziału Inżynierii Środowiska, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • 12:10 – 12.30 Edukacja ekologiczna na przykładzie ścieżek edukacyjnych – dr inż. Rafał Kurczewski, Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna "Kadry dla Europy" w Poznaniu
  • 12:30 – 12:45 Działania informacyjno-promocyjne dla Projektu, Bartłomiej Bułat, .bringMore advertising 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko