Nie dla śmieci - Tak dla dzieci
Kujawsko-pomorskie

Program nauczania dla klas 3

opublikowano: 16-03-2015

Informujemy, że 13. marca ruszył program nauczania związany z ekologią i gospodarowaniem odpadami.

W zajęciach biorą udział uczniowie klas trzecich z 22 szkół podstawowych, zlokalizowanych na terenie gmin biorących udział w projekcie rekultywacji składowski.

W każdej ze szkół odbędzie się 5 lekcji.

Celem lekcji jest ukształtowanie postawy proekologicznej wśród młodych ludzi, dlatego zajęcia będą prowadzone w atrakcyjny sposób, a przygotowane metody i narzędzia będą angażowały dzieci intelektualnie, emocjonalnie i ruchowo. Wszystko po to, aby przekazywana wiedza stała się łatwiejsza do przyswojenia i lepiej zapamiętana.

Na potrzeby zajęć powstał autorski program nauczania, który dostępny jest tutaj.

Harmonogram zajęć prowadzonych w ramach programu nauczania – pobierz.