Nie dla śmieci - Tak dla dzieci
97801
Piątek 30 Lipiec 2021 / Godzina: 13:4215
Kujawsko-pomorskie

Przetargi w toku

opublikowano: 21-11-2014

Obecnie trwają prace związane z wyłonieniem wykonawców prac rekultywacyjnych jakie zostaną przeprowadzone na wszystkich objętych projektem składowiskach odpadów. Wszyscy Partnerzy projektu wszczęli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Szczegóły dotyczące przetargów znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Partnerów.

Planowany termin wyłonienia wykonawców i udzielenia zamówienia to styczeń/luty 2015r.

Po wyborze i zawarciu umów ruszą roboty budowlane na składowiskach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko