Nie dla śmieci - Tak dla dzieci
Kujawsko-pomorskie

Przetargi w toku

opublikowano: 21-11-2014

Obecnie trwają prace związane z wyłonieniem wykonawców prac rekultywacyjnych jakie zostaną przeprowadzone na wszystkich objętych projektem składowiskach odpadów. Wszyscy Partnerzy projektu wszczęli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Szczegóły dotyczące przetargów znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Partnerów.

Planowany termin wyłonienia wykonawców i udzielenia zamówienia to styczeń/luty 2015r.

Po wyborze i zawarciu umów ruszą roboty budowlane na składowiskach.