Nie dla śmieci - Tak dla dzieci
Kujawsko-pomorskie

Podpisanie umowy

opublikowano: 14-02-2015

Podpisano umowę pomiędzy Gminą Lubiewo a Przedsiębiorstwem Obrotu Surowcami Wtórnymi "ZŁOMPOL" Jończyk z Częstochowy na wykonanie robót budowlanych związanych z rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bysławek w Gminie Lubiewo.