Nie dla śmieci - Tak dla dzieci
Kujawsko-pomorskie

Podpisanie umowy

opublikowano: 28-01-2015

Podpisano umowę pomiędzy Gminą Miastem Lipno a Przedsiębiorstwem Budowlano-Kanalizacyjnym EKOLOGIA 2 z Włocławka na wykonanie robót budowlanych związanych z rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gminie Mieście Lipno.