Nie dla śmieci - Tak dla dzieci
108102
Czwartek 28 Październik 2021 / Godzina: 19:4826
Kujawsko-pomorskie

Składowiska odpadów do rekultywacji

opublikowano: 24-03-2014

Urząd Marszałkowski wspólnie z samorządami lokalnymi z regionu przygotował projekt rekultywacji 22 składowisk odpadów w Kujawsko-Pomorskiem. Realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa dzięki pozyskanemu przez samorząd województwa wsparciu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W poniedziałek (24 marca) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie projektu oraz 22 umów partnerskich na realizację przedsięwzięcia.

Wsparcie na realizację projektu „Rekultywacja składowisk opadów w województwie kujawsko-pomorski na cele przyrodnicze” pozyskaliśmy w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Środowiska konkursu, dotyczącego rekultywacji składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze, dla których wydano decyzje dotyczące ich zamknięcia.

Urząd Marszałkowski wspólnie z 21 samorządami lokalnymi oraz 1 związkiem międzygminnym przygotował kompleksowy projekt, który zakłada rekultywację 22 składowisk odpadów na terenie regionu. Łączna powierzchnia terenów objętych przedsięwzięciem wynosi 23,7 ha. Chodzi o przywrócenie wartości użytkowych gruntów między innymi poprzez właściwe ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych oraz wprowadzenie roślinności. Realizację przedsięwzięcia będzie koordynować samorząd województwa. Zrekultywowane tereny zostaną udostępnione mieszkańcom w formie ścieżek edukacyjnych.

- Główny cel naszego projektu to przywrócenie wartości przyrodniczych terenom po zamkniętych składowiskach odpadów. Infrastruktura, która powstanie w ich miejscu umożliwi prowadzenie działań edukacyjnych z zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz racjonalnego gospodarowania odpadami – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

Planowana wartość zadania to ponad 27,6 miliona złotych milionów złotych. Wsparcie na realizację przedsięwzięcia ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 23,5 miliona złotych (85 procent). Pozostałe środki to wkład własny beneficjentów (5 procent) oraz dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (10 procent).

W poniedziałek (24 marca) w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, wicemarszałka Dariusza Kurzawy, przedstawicieli WFOŚiGW w Toruniu oraz przedstawicieli gmin uczestniczących w projekcie odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie projektu oraz umów partnerskich ze środków POIŚ oraz WFOŚIGW.

Lista partnerów projektu tutaj 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

24 marca 2014 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko