Nie dla śmieci - Tak dla dzieci
108097
Czwartek 28 Październik 2021 / Godzina: 18:2730
Kujawsko-pomorskie

Uroczyste podpisanie umów

opublikowano: 15-05-2015

Informujemy, że 14. maja, w głównym gmachu Urzędu Marszałkowskiego, odbyło się uroczyste podpisanie aneksów do umów. Zostały podpisane 22 aneksy do umów partnerskich z dotychczasowymi Partnerami (21 Gmin i 1 Związek międzygminny) oraz 7 umów partnerskich z nowymi gminami. Tym samym do Projektu włączono 7 nowych składowisk:

  • gmina Czernikowo (powiat toruński) – składowisko w m. Jackowo,
  • gmina Fabianki (powiat włocławski) – składowisko w m. Wilczeniec Fabiański,
  • gmina Inowrocław – składowisko m. Karczyn,
  • gmina Lipno – składowisko przy ul. Wyszyńskiego w Lipnie,
  • gmina Osie (powiat świecki) – składowisko w m. Wierzchy,
  • gmina Zbójno (powiat golubsko-dobrzyński) – składowisko w m. Rembiocha,
  • gmina Skępe (powiat lipnowski) – składowisko w Skępem.

Tego samego dnia Beneficjent (Województwo Kujawsko-Pomorskie) podpisał również aneks do umowy o dofinansowanie i aneks do umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W związku z powyższym wartość projektu uległa zmianie i wynosi 21 691 950, 16 zł.

Urząd Marszałkowski rozpoczął realizację projektu wspólnie z 21 samorządami lokalnymi oraz 1 związkiem międzygminnym. Oszczędności poprzetargowe umożliwiły zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia nowych partnerów i rekultywację kolejnych siedmiu składowisk:

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie głównej Województwa

Zapraszamy do galerii – podpisanie umów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko