Nie dla śmieci - Tak dla dzieci
111626
Sobota 4 Grudzień 2021 / Godzina: 01:5630
Kujawsko-pomorskie

Beneficjent:

Województwo Kujawsko-Pomorskie
Ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
Tel. 56 62 18 600
www.kujawsko-pomorskie.pl

 

Małgorzata Walter – Pełnomocnik ds. realizacji Projektu (MAO)
Tel. 784 994 165
sg.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

Monika Żelachowska – obsługa finansowa Projektu
Tel. 660 702 232
m.zelachowska@kujawsko-pomorskie.pl

 

Adres do korespondencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Ul. Targowa 13/15
87-100 Toruń

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko