Nie dla śmieci - Tak dla dzieci
104253
Czwartek 23 Wrzesień 2021 / Godzina: 17:5028
Kujawsko-pomorskie

Co segregować?

Już w domu zaczyna się segregacja. Jeżeli masz więcej miejsca, możesz postawić osobne kosze. Jeżeli nie, poszukaj takich specjalnie dzielonych lub zbieraj odpady do osobnych reklamówek. Tak przygotowane śmieci możesz wyrzucać do pojemników pod domem. Ponieważ odpady można dalej przetwarzać na różne sposoby zależnie od dostępnych instalacji przetwarzania odpadów, oznaczenia śmietników mogą się różnić pomiędzy gminami. Sprawdź, jakie kolory pojemników obowiązują w Twojej gminie.

Dlaczego pozostawione sobie odpady są niebezpieczne?

Gromadzone na składowiskach zaczynają się rozkładać, a trujące substancje przedostają się do gleby, wód i atmosfery, wpływając na nasze zdrowie.

Wyrzucone bezmyślnie w lesie czy przy drodze są zjadane przez zwierzęta, prowadząc do ich śmierci przez zatrucie lub uduszenie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko