Nie dla śmieci - Tak dla dzieci
104253
Czwartek 23 Wrzesień 2021 / Godzina: 17:4356
Kujawsko-pomorskie

EKO fakty i liczby

 • Każdy z nas produkuje przeciętnie 245 kg odpadów domowych rocznie.
 • Wyprodukowanie jednej tony papieru wymaga ścięcia 17 drzew.
 • Z 19 000 puszek po konserwach można wyprodukować 1 samochód, z 670 puszek po napojach gazowanych 1 rower, a z 27 plastikowych butelek PET 1 bluzę z polaru.
 • Każdego roku przeciętny Polak zużywa blisko 63 kg papieru. Do recyklingu przekazuje średnio tylko 36% Dla porównania w Austrii, Holandii i w Niemczech odzysk przekracza 70%
 • W Polsce tylko 222 000 ton odpadów komunalnych jest kompostowanych (2%). Dla porównania w Danii, Szwajcarii, Szwecji od 60%-80%.
 • Każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100 watowej żarówki przez 4 godziny.
 • Jeżeli każdy Polak wyrzuci w ciągu roku jeden słoik po dżemie, na składowiska trafi 10 000 ton szkła.
 • Ponowne wprowadzenie do obiegu stosu gazet o wysokości 125 cm oszczędza 6 metrową sosnę, a jedno wydanie codziennej gazety pochłania 4 000 drzew.
 • Wrak samochodu składa się z 710 kg żelaza i stali, 90 kg cynku, 30 kg szkła, 22 kg aluminium, 10 kg ołowiu, 6 kg miedzi, 5 kg cynku oraz 67 kg innych metali i potrafi zanieczyszczać środowisko całymi wiekami.
 • Z powodu połknięcia plastikowych odpadów trafiających do mórz i oceanów, rocznie na świecie ginie około 2 mln ptaków i ssaków wodnych
 • 1 litr zużytego oleju silnikowego wylany do kanału lub rzeki może zanieczyścić 1 mln litrów wody.
 • Anglicy wyliczyli, że wyrzucane w ciągu roku butelki PET ustawione jedna na drugiej, utworzyły by wieżę o wysokości 28 mln kilometrów, co stanowi 73-krotną odległość Ziemi od Księżyca.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko