Nie dla śmieci - Tak dla dzieci
104250
Czwartek 23 Wrzesień 2021 / Godzina: 16:5444
Kujawsko-pomorskie

Technologoia

Rekultywacja składowiska dzieli się na dwa etapy:

  • rekultywację techniczną – zabezpieczenie i przygotowanie podłoża
  • rekultywację biologiczną – zasadzenie wybranych gatunków roślin

Każde ze składowisk jest indywidualnym obiektem i ma inne wewnętrzne procesy biochemiczne. Dlatego przy każdym z 22 składowisk dostosowujemy sposób pracy i materiały do umocnienia skarp, takie jak geowłóknina, geokrata czy geosiatka. W efekcie na każdym z terenów powstanie inna ścieżka edukacyjna. Po zakończeniu rekultywacji teren byłego składowiska podlega stałej obserwacji (monitoringowi), żeby zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko